รับแปลภาษา ล่ามแปล DTP(งานสิ่งพิมพ์) จัดหาพนักงานและสนับสนุนด้านธุรกิจ มีผู้เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในแต่ละภาษา แล・・・