AAインターナショナルのロゴ

รับแปลภาษา ล่ามแปล DTP(งานสิ่งพิมพ์) จัดหาพนักงานและสนับสนุนด้านธุรกิจ
มีผู้เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในแต่ละภาษา และให้การสนับสนุนทางด้านธุรกิจต่างประเทศของท่าน

会社理念_TH

会社理念

☞ บริษัท เอเอ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เป็นบริษัทที่สนับสนุนด้านบริการเพื่อการตอบรับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกท่าน และอุทิศตนให้แก่สังคม
☞ พนักงานของเราแต่ละคนนั้นมุ่งมั่นเพื่อจะให้เป็น “สถานที่ซึ่งทำให้เป็นจริงด้วยตนเอง” ทำให้มีชีวิตชีวาและมีคุณค่าผ่านการทำงาน

翻訳サービス_TH+

ภาษาที่รองรับ

ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม และภาษาอื่น ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาษาในทวีปยุโรป
(มีพนักการที่เป็นเจ้าของภาษาประจำอยู่ที่บริษัท เช่น ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลี จีน ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม)

ทางด้านที่เกี่ยวกับ

ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสารคมนาคม เครื่องจักรอุตสาหกรรม เคมี รถยนต์ สิ่งทอ การแพทย์ เภสัช สิทธิบัตร กฎหมาย การเงิน งานทางด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการค้า สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม โยธา โปรเจคภูมิภาค พลังงานปรมาณู และอื่นๆ

ประเภทงานแปล

เอกสารเกี่ยวกับทางด้านเทคนิค เอกสารคู่มือการใช้งาน ข้อมูลจำเพาะ วิทยานิพนธ์ เอกสารสิทธิบัตร แนะนำบริษัท แคตตาล็อค หนังสือสัญญา แบบฟอร์มการสำรวจ และอื่นๆ通訳サービス_TH+

มีล่ามผู้เชี่ยวชาญที่ลงทะเบียนไว้มากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศญี่ปุ่น สามารถทำการคัดเลือกและส่งไปประจำให้ท่านได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษารัสเซีย และอื่นๆ

◎กรุณาติดต่อหากท่านต้องการล่ามแปลในต่างประเทศ ทางบริษัทรองรับล่ามแปลในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม

外国語版DTP_TH+

เช่น งานประเภทหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โบว์ชัวร์ แผ่นพับ โลโก้ ฯลฯ
จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นแปลภาษาต่างประเทศและจะจัดทำขึ้นในรูปแบบสิ่งพิมพ์แต่ละชนิดแต่ละภาษา
และยังสามารถจัดทำจากภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาที่ท่านต้องการได้

โปรแกรมที่รองรับ

  • Adobe Illustrator ver8~cc(WIN・MAC)
  • InDesign cs2~cc(WIN・MAC)
  • AUTO CAD 2005~2016
  • Adobe FrameMaker
  • CorelDRAW
  • QuarkXPress

各国語ホームページ作成-_TH

ภาษาที่รองรับ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน(ตัวย่อและตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม และภาษาอื่น ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาษาในทวีปยุโรป

ผลงานที่ผ่านมา

ที่ผ่านมามีผลงานทำเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของเมืองโอซากา เมืองเกียวโต โรงแรม และด้านธุรกิจต่างๆ

外国語ナレーション_TH+

ใช้ไฟล์วีดีโอหรือไฟล์เสียงต้นฉบับภาษาต่างประเทศ พากษ์ด้วยสำเนียงและเสียงของผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ
จากผลงานที่ผ่านมา เช่น วีดีโอการแนะนำสินค้าในงานแสดงสินค้า, วีดีโอแนะนำการท่องเที่ยวเมืองต่างๆ, วีดีโอสำหรับการสอน, เสียงประกาศในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์สถาน, และการพากษ์เสียงภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีกมากมาย
การพากษ์ นั้นการแปลก็แตกต่างจากงานแปลทั่วไป สำหรับผู้พากษ์นั้นต้องอ่านด้วยสำเนียงที่ทำให้ฟังเข้าใจง่าย อีกทั้งยังต้องให้พอดีกับภาพของวีดีโอและต้องอ่านข้อความนั้นๆ ไม่ให้เกินเวลาอีกด้วย

テープ起こし・書き起こし_TH+

การบริการพิมพ์งานในรูปแบบข้อความ จากไฟล์เสียงที่บันทึกด้วยภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาต่างๆ เช่น งานบรรยาย งานอบรมหลักสูตรต่างๆ การประชุม การสัมภาษณ์ รายการทีวีต่างประเทศ หรือวีดีโอที่มีเสียงบันทึก จัดพิมพ์ออกมาเป็นไฟล์ Word หรือ Excel
ผลงานที่ผ่านมา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน(กลาง, กวางตุ้ง) ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ

映像字幕_TH+

รับแปลพร้อมใส่คำบรรยายวีดีโอเกี่ยวกับการฝึกอบรบ

รับแปลคำบรรยายภาพจากภาษาต่างๆ เช่น การฝึกอบรบพนักงานและงานสัมมนา

รับแปลคำบรรยายภาพและข้อความที่วิ่งใต้จอทีวี

รองรับหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน(ตัวเต็ม, ตัวย่อ) ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ฯลฯ

รับแปลพร้อมใส่คำบรรยายด้านโปรโมชั่น

รับแปลพร้อมใส่คำบรรยายภาพเกี่ยวกับภาพหรือวีดีโอการแนะนำข้อมูลสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ข้อความที่วิ่งใต้จอของวีดีโอแปลเป็นภาษาต่างๆ การแปลนั้นแตกต่างจากการแปลทั่วๆ ไป ต้องมีข้อความที่ตรงกับภาพ และอีกทั้งยังต้องจำกัดจำนวนตัวอักษรอีกด้วย

人材派遣_TH+

เลขที่ใบอนุญาตการจัดหาแรงงานทั่วไป(ส่งไปประจำ) : ทั่วไป 27-300752
เลขที่ใบอนุญาตให้ทำธุรกิจจัดหางานที่คิดค่าธรรมเนียม : 27-ユ-301775

จัดหาพนักงานทั่วไป

・แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ฯ วิศวกร นักออกแบบ อาจารย์ ล่ามแปลภาษา ผู้ใช้แรงงานประเภทงานเบา เป็นต้น


การจัดตำแหน่งการจ้างงาน

・ในฐานะข้อเสนอล่วงหน้าการจ้างงานเป็นพนักงานบริษัท เป็นระบบที่สามารถตัดสินการจ้างพนักงานได้ การส่งพนักงานไปประจำสามารถกำหนดเวลาได้ตายตัว ด้วยการประเมินความสามารถและความเหมาะสมของเจ้าหน้าแต่ละคน
・ในระหว่างการส่งพนักงานไปประจำ เพื่อให้การจ้างงานมีประสิทธิภาพต้องได้ความร่วมมือจากทั้ง 2 ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปประจำ ป้องกันข้อผิดพลาด และรับประกันบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ


การทำสัญญาทางธุรกิจ

・Outsource (ผู้รับเหมาช่วง) คือ เทคนิคการยกระดับด้านกำลังการบริหารจัดการของธุรกิจให้เพิ่มขึ้น โดยการบริหารการมอบหมายให้บริษัทภายนอกทำงานส่วนหนึ่งแทน ไม่ต้องให้พนักงานประจำดูแลงานทั้งหมด สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการมอบหมายงานผู้ชำนาญการแต่ละประเภททำแทน มั่นคงกับความแปรปรวนของยุคสมัยหรือสภาพเศรษฐกิจ การจัดองค์กรแบบอิสระเป็นไปได้ง่ายได้


ตำแหน่งการจ้างงาน

จะแนะนำนักศึกษาที่โดดเด่นจากสถาบันเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงให้กับท่าน

外国人実習生・エンジニア等の受け入れ、紹介など_TH+

ระบบการรับผู้ฝึกอบรบชาวต่างชาติ เป็นระบบที่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติสถานการณ์พำนักตามกระบวนการทางกฎหมาย จะเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีในการผลิต ทักษะ และความรู้ ของประเทศเราไปยังประเทศกำลังพัฒนาโดยการฝึกปฏิบัติ (แรงงาน) และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เป็นระบบสาธารณะที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฟื้นฟูธุรกิจและภูมิภาคต่าง ๆในขณะที่สร้างความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างสองประเทศ
องค์การความร่วมมือการฝึกอบรมระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JITCO) สนับสนุนการเผยแพร่ระบบนี้
เราให้การสนับสนุนฟรีแก่ บริษัทที่ต้องการรับการฝึกอบรมชาวเวียดนาม